Kodeks Etyki i Postępowania w biznesie

Każda społeczność tworzy swój zestaw praw i zasad postępowania. Z upływem czasu staje się on drogowskazem, pozwalającym organizacji utrzymywać stabilny kurs w zmieniającym się otoczeniu.

W Holdingu 1 zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę nie tylko do wyników finansowych, ale również do wartości, wierząc że są one fundamentem i warunkiem koniecznym sukcesu. Nasza bezkompromisowość w obszarach etycznych często ograniczała możliwość ekspansji biznesowej, ale dawała pewność długoterminowego, bezpiecznego działania na rynku. Rozpoczynając czwartą dekadę istnienia Holdingu 1 oddajemy w Państwa ręce piątą edycję zbioru wartości, który tworzy spójny, całościowy Kodeks Postępowania i Etyki w Biznesie.

Relacje

pracownicze

W Holdingu 1 wierzymy, iż szacunek do drugiego człowieka winien być podstawą relacji międzyludzkich.

Każda osoba jest godna szacunku, bez względu na zajmowane stanowisko, co nie oznacza braku prawa do krytycznej oceny zachowań. Szczycimy się tym, iż na długo przed pojawieniem się w przestrzeni publicznej zasad równego traktowania, u nas w Holdingu 1 od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności nie dyskryminowaliśmy nikogo z powodu płci, wieku, poglądów czy też innych cech. Nasze systemy oceny pracowniczej bazują na obiektywnych wskaźnikach opierając się na dwóch filarach: efektywności i zaangażowania.

Wiemy, jak bardzo ważna jest atmosfera w pracy, w której spędzamy blisko jedną trzecią naszego życia. Dlatego we wzajemnych relacjach cenimy kulturę osobistą, która w obecnej cywilizacji cyfrowej nabiera nowego wymiaru. Współpracując z drugim człowiekiem, chcemy mieć do niego zaufanie a to można zdobyć i utrzymać poprzez rzetelność i uczciwość, które to zachowania zawsze będziemy wspierać.

Do obszaru relacji pracowniczych zaliczamy tematy, takie jak:

Relacje

biznesowe

Relacje z otoczeniem zawarte są w uniwersalnej misji 5S – satysfakcji ze współpracy z naszą organizacją. Obejmuje ona swoim zakresem m.in. naszych partnerów biznesowych, zarówno klientów jak i dostawców.

Wierzymy, że najbardziej wartościowymi relacjami są te nastawione na długoterminową współpracę a taką można uzyskać poprzez niezawodność i uczciwość. Odrzucamy wszelkie zachowania korupcyjne i unikamy sytuacji doprowadzających do konfliktu interesów. Będąc stroną wielu umów zdajemy sobie sprawę, iż nasi partnerzy chcą czuć się bezpiecznie, dlatego przyjmujemy zasadę transparentności. Działając wyłącznie w legalnej sferze biznesu nie boimy się otwartości, z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy handlowej.

Do relacji biznesowych zaliczamy tematy, takie jak:

Relacje

społeczne

Nasza organizacja jest częścią lokalnych społeczności a także branż, które reprezentuje. Zawsze staramy się wspierać wszelkie inicjatywy branżowe, mające na celu dobro wspólne, poświęcając na ten cel swój czas i energię.

Każdy z fizycznych oddziałów funkcjonuje w określonym sąsiedztwie, do którego podchodzimy odpowiedzialnie, szanując prawa innych do niezakłóconego korzystania z własności a z drugiej strony wychodząc z inicjatywami wsparcia, tam gdzie jest ono potrzebne. Jesteśmy otwarci na pomoc wobec tych, którzy, często nie ze swojej winy, znaleźli się w trudnej sytuacji. Podchodzimy rozważnie do korzystania ze środowiska naturalnego, stosując proekologiczne rozwiązania w budownictwie i wspierając rozwój niskoemisyjnych środków transportu.

Do obszaru relacji społecznych zaliczamy tematy, takie jak:

Własność

Wartości etyczne budują kształt i wizerunek organizacji, a wartości materialne jej pozycję i zdolność do rozwoju.

Gospodarność i dbałość o mienie firmy jest wyrazem szacunku dla własności, ale również zabezpieczeniem swojego miejsca pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Przestrzeganie prawa i podejmowanie wyważonego ryzyka zapewnia bezpieczeństwo, pozwalając na myślenie o przyszłości bez obaw o konsekwencje nieprawidłowych zachowań.

Do obszaru własności zaliczamy tematy, takie jak:

System zgłoszeń

naruszeń

Jeżeli pracownik, współpracownik, dostawca, klient chciałby zgłosić swoje wątpliwości czy przypadek działań niezgodnych z prawem czy przyjętymi w Holding1 zasadami etyki to może to zrobić całkowicie anonimowo.

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Holding1. Gwarantuje on pełną anonimowość ale możliwy jest również kontakt osobisty. Zgłoszeń można dokonać poprzez:

Adres korespondencyjny

Puszkarska 7f, 30-644 Kraków

Doręczenie osobiste

Puszkarska 7f, 30-644 Kraków

Kanały anonimowe

Online: holding1.zalezymi.pl

E-mail: etyka@holding1.pl