Współpraca z dostawcami

Zasady Compliance naszych kontrahentów:

Podmiot Źródło
Volkswagen Group Polska
ul. Krańcowa 44 61-037 Poznań Tel. 61 6273000
Zarząd
Pavel Šolc, Sven Stein
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000327143 Kapitał zakładowy 331009000,00 PLN NIP 7822463563s REGON 301062169 BDO 000008136
Volkswagen Group Polska - Integrity i Compliance (vw-group.pl)